به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی در واقع کارنامه مالی است که هر سال به صورت خود اظهاری مالیات و یا توسط خود سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد و بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، با هدف محاسبه مالیات خود، آن را به سازمان مالیاتی تقدیم می کنند.
تمامی افرادی که طبق قانون مصوب شده مشمول شرایط پرداخت مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزورده می‌شوند. اعم از حقوقی و حقیقی ملزم به ثبت اظهارنامه هستند و باید اقدام به پرداخت مالیات خود نمایند. اظهارنامه مالیاتی بر اساس سال مالیاتی هر شرکت یا فردی مشخص شده و تنظیم میشود، امروزه با پیشرفت تکنولوژی اداره سازمان امور مالیاتی نیز سامانه‌ای به این منظور مشخص کرده تا افراد اقدام به تنظیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خود کنند.

سال مالیاتی چیست؟

تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی باید بر اساس سال مالیاتی انجام شود. در قانون مالیاتی مستقیم کشور تعریف مشخصی داده شده به این معنی که سال مالیاتی از فروردین ماه هر سال شروع شده و تا پایان سال در اسفند ماه به اتمام می‌رسد.
برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی می‌توان از دو روش محاسبه علی الراس و یا از طریق روش خود اظهاری اقدام کرد که در ادامه بیشتر با این دو نوع اظهارنامه آشنا خواهیم شد.

پیام بگذارید