به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

مالیات چیست؟

مالیات سهمی از درآمد است که توسط یک نهاد دولتی – اعم از محلی، منطقه ای یا ملی – از افراد یا شرکت ها اخذ می شود. درآمدهای مالیاتی فعالیت‌های دولت، از جمله کارهای عمومی و خدمات مانند جاده‌ها و مدارس، یا برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و درمانی را،تأمین مالی می‌کند.

در علم اقتصاد، مالیات بر عهده هر کسی است که بار مالیات را می پردازد،
 از منظر حسابداری، مالیات های مختلفی از جمله مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر درآمد و مالیات فروش وجود دارد.
به عبارت ساده تر مالیات پولی است که مردم برای تامین هزینه‌های عمومی کشور، به دولت پرداخت می‌کنند. این مبلغ به صورت بلاعوض توسط مردم پرداخت می‌شود و دولت موظف به بازپرداخت آن نیست. می‌توان گفت که مالیات یکی از راه‌های درآمدزایی برای دولت‌هاست. میزان مالیات بر درآمد افراد بر طبق قوانین مشخص مالیاتی و اقتصادی هر کشور تعیین می‌شود. بر اساس قانون، پرداخت تمامی مبلغ وضع شده برای مردم هر کشور اجباری است.

درک بهتر مالیات!

در تمام کشورهای جهان، مالیات بر درآمد به نوعی از پول دریافتی توسط مالیات دهندگان اعمال می شود.برای کمک به تأمین مالی کارها و خدمات عمومی – و برای ایجاد و حفظ زیرساخت های مورد استفاده در یک کشور – یک دولت معمولاً از ساکنان افراد و شرکت های بزرگ مالیات می گیرد. مالیات جمع آوری شده برای بهبود اقتصاد و همه کسانی که در آن زندگی می کنند استفاده می شود.

پیام بگذارید