به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

پلمپ و تحریر دفاتر قانونی

ما بهترین خدمات را ارائه می دهیم

رویدادهای مالی ثبتی در دفاتر قانونی پلمپ شده روزنامه و کل، باید توسط حسابداران آگاه و مسلط به ثبت رویدادهای مالی و تحریر دفاتر قانونی به شکل مطلوب وصحیح و مطابق با اصول و قوانین دفتر نویسی در ماده اجرایی 95 قانون مالیات های مستقیم که در قانون تجارت ذکر شده شکل بگیرد. توجه نکردن به اصول دفتر نویسی صحیح و ثبت رویدادهای مالی یک سال مالی در دفاتر سال مالی دیگر باعث رد دفاتر قانونی و شامل جرایم سنگین است. 

بر اساس ماده 6 قانون تجارت مودیان اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت برای اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ شده احتیاج دارند.تمامی شرکت ها در صورتی وجود کارکرد، برای مشخص کردن عملکرد مالی خود باید به تکمیل این دفاتر بپردازند.

در صورتی عدم فعالیت، شرکت باید جهت اعلام این موضوع به دارایی، دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی یا سفید به حوزه دارایی شرکت ارائه کند.

عدم ارائه دفاتر شامل جریمه ای معادل 20% مالیات و در صورت رد دفاتر شامل جریمه ای معادل 10% مالیات می شود.

دلیل نامگذاری این دفاتر به نام دفاتر پلمپ این است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ و ثبت می شوند.

برای تهیه دفاتر پلمپ شده هر سال باید در سال قبل اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده شود. مثلا برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 98 تا پایان اسفند سال 99 باید اقدام  نمود.

ارتباط با ما

  • تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی
  • 021-45293
    021-۸۸۸۵۴۱۴۶
  • info@hesabdarkomak.com

چک لیست مالیاتیت رو چک کردی؟

چک لیست مالیاتی رهافام