به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

اظهارنامه عمکلرد اشخاص حقیقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی چیست؟

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم می باشد که اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود».

اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی گروه دوم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

اظهارنامه مالیاتی باید بر اساس سال مالیاتی انجام شود در قانون مالیاتهای مستقیم تعریف آن به روشنی بیان شده است .

 تعریف سال مالیاتی 

سال مالیاتی از فروردین ماه هر سال شروع شده و در اسفند ماه به پایان میرسد

 

موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی چه زمانی است؟

موعد تسلیم این کارنامه مالی الکترونیکی و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات اشخاص حقیقی، ۳ ماه پس از پایان سال مالیاتی است

مدارک مورد نیاز در اظهارنامه مالیاتی چیست؟

از جمله مدارکی که باید در ارائه اظهارنامه مالیاتی آماده و ارسال شود صورت درآمد شرکت یا فرد است . یعنی شرکت یا صاحبان کسب و کار باید مبلغ درامد خود را از فروش داخلی یا خارجی اعلام نمایند.
مودیان باید به همراه اظهارنامه مالیاتی ، گردش حساب مواد اولیه خریداری شده و مواد ساخته یا تولید شده و خدمات دریافت یا ارائه شده را ارائه نمایند .
کالایی که توسط شرکت ساخته میشود در انتها یک بهای تمام شده ای خواهد داشت یا کالایی که در نهایت به فروش می رسد هم با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها بر اساس بهای تمام شده به خریدار ارائه می گردد . بهای تمام شده این کالاها باید در صورتی تهیه و در اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد .
شرکت هایی که به صورت پیمانکاری کار می کنند باید صورت قراردادها و درامد خود را بر اساس بهای تمام شده پروژه تحت مسئولیت خود در اظهارنامه ارائه کرده و مدارک آن کامل باشد .
صورت سود و زیان انباشه دوره قبل و تعدیلات سنواتی هم باید ارائه گردد . تعدیلات سنواتی سند هایی هستند که در زمان اصلاح سود و زیان انباشته ایجاد میشوند .
اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول که در بالا شرح ان داده شد باید شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری مربوط به آن را هم در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند .
یکی از مدارک مهمی که در زمان ارائه اظهارنامه باید آماده شود کل مبالغی است که در گذشته به عنوان مالیات پرداخت شده است . این سند در تخفیف ها بسیار موثر است.
محلی که کسب و کار در آن جاری می باشد چه به صورت اجاره ای یا ملک شخصی باشد باید اسناد آن ارائه گردد .
هر سال میزان فروش کالا و خدماتی که ارائه میشود تغییر می کند این تغییر می تواند مثبت یا منفی باشد. تغییرات فروش نسبت به سال قبل و درصد آن هم باید در اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد .

عدم ارائه کارنامه مالیاتی

عدم ارائه کارنامه مالی در مورد مقرر، مشکلات متعددی را برای مودیان، به ارمغان خواهد آورد که عبارتند از:

عدم برخورداری از کلیه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی قانونی و ابلاغیه های سازمان مالیاتی کشور

عدم دریافت معافیت مالیاتی سالانه مختص اشخاض حقیقی

عدم دریافت معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی که از معافیت مالیاتی در طول برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور برخوردار هستند.

طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از فروردین ماه سال نود و پنج ابلاغ شد و قابل اجرا می باشد، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، ۳۰ درصد مالیات متعلقه و برای سایر مودیان، ۱۰ درصد مالیات متعلقه می باشد که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
جریمه مالیات ابزاری (همراه اظهارنامه ) پرداخت نشده در موعد مقرر، ۲.۵ ٪ کل مبلغ مالیات به ازای هر ماه که نسبت به مدت تاخیر از زمان سررسید پرداخت مالیات، محاسبه شده و مودی، مکلف به پرداخت آن برای جلوگیری از جرایم ثانوی مثل ضبط اموال، ممنوع الخروجی و غیره است.
اگر شما به عنوان مودی حقیقی یا حقوقی، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستید، در صورتی که از تسلیم دفاتر قانونی پلمپ شده، امتناع ورزید یا ترازنامه و حساب سود و زیان را تسلیم ممیزان و سرممیزان اداره مالیاتی محدوده محل اشتغال در استان نکنید، مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۲۰ درصد برای هر یک از موارد فوق، خواهید بود.

بر اساس اصلاحیه مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی ق.م.م مصوب 1394/4/31 (بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/8/14 سازمان امور مالیاتی کشور) ملاک گروه بندی مودیان مالیاتی برای عملکرد 1400 عبارت است از:

چک لیست مالیاتیت رو چک کردی؟

چک لیست مالیاتی رهافام

صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی

کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که یکی از سه شرط زیر را داشته باشند، جزء مشاغل گروه اول مالیاتی محسوب می‌شوند:

درآمد ابرازی آنها (اعم از فروش کالا و یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل آنها بیش از مبلغ 150 میلیارد ریال (15,000,000,000 تومان) باشد. (بر اساس جزء 9 بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل زیر فارغ از حجم فعالیتشان جزء اشخاص حقیقی گروه اول هستند:

صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی

صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی

تکالیف مشاغل گروه اول مالیاتی

صاحبان مشاغل این گروه و کلیه اشخاص حقوقی موظفند:

ارائه کلیه دفاتر روزنامه و کل و یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه یا الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک
نکته: اسناد و مدارک باید با رعایت مقررات مربوط به پلمپ دفاتر،ثبت رویدادها و نگهداری آنها، نگهداری و بایگانی شوند.

ارائه صورتحساب سود و زیان
ارائه ترازنامه

تکالیف مشاغل گروه دوم مالیاتی

این گروه باید اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود در هر سال مالیاتی را با شرایط زیر جمع آوری و نگهداری نمایند:

نگهداری اسناد و مدارک درآمدی مانند فروش کالا و خدمات به صورت تفکیکی
ثبت و نگهداری کلیه اسناد و مدارک هزینه‌ای مانند خرید کالا و خدمات و دارایی‌ها و سایر هزینه‌ها به صورت تفکیکی
جمع آوری و نگهداری کلیه اسناد و مدارک به ترتیب تاریخ وقوع رویدادهای مالی
تهیه و تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهانه و سالانه

تکالیف مشاغل گروه سوم مالیاتی

این گروه نیز باید اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را با شرایط زیر جمع آوری و نگهداری نمایند:

نگهداری اسناد و مدارک درآمدی فروش کالا یا خدمات یا سایر درآمدها
نگهداری اسناد و مدارک خرید کالا و خدمات و دارایی‌ها و سایر اسناد و مدارک هزینه‌ای
تهیه و تنظیم خلاصه درآمد و هزینه سالانه

مدارک گروه اول مالیاتی

اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی)
درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره
واردات و صادرات کالاها و خدمات
صورت حساب سود و زیان
ترازنامه
اطلاعات شرکا
اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
بهای تمام شده و اطلاعات حسابرس و مدیر مالی
اطلاعات مالک و ملک
اطلاعات دفاتر قانونی

مدارک گروه دوم مالیاتی

اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی)
درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره
صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط)
اطلاعات اموال و دارایی‌ها مربوط به فعالیت شغلی
ترازنامه
اطلاعات شرکا
اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
کمک‌های اهدایی

مدارک گروه سوم مالیاتی

اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی)
درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط)
اطلاعات شرکا
اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
اطلاعات اموال و دارایی‌ها مربوط به فعالیت شغلی
کمک‌های اهدایی