به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

نقشه راه مالیات

گام به گام امور مالیاتی با رهافام

ما برای کسانی که نمیدانند از کجا باید شروع کنند، نقشه راه را ترسیم کرده ایم!

شروع

خدمات مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی،پیگیری پرونده های مالیاتی،اعزام سرپرست مالی

حل اختلاف مالیاتی

مسیرهای حل اختلاف مالیاتی:ممیز کل،هیات حل اختلاف تجدید نظر و...

مشاوره مالیاتی

یک جلسه رایگان حضوری مشاوره مالیاتی ،ایجاد استراتژی های مالیاتی

خدمات حسابداری

مشاوره در زمینه استخدام حسابداری،تجزیه تحلیل صورت های مالی،انبارگردانی

اعزام سرپرست مالی

برنامه ریزی مالی،بستن سال مالی،ارائه و تنظیم گزارشات فصلی و...
بنر حسابداری مالیاتی
برای شروع آماده اید؟