به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188924740
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

تفویض اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ‌ای خطاب به مدیران کل امور مالیاتی کشور، شرایط تفویض اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم و تقسیط بدهی های مالیاتی را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در بخشنامه ابلاغی دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: در اجرای مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

طبق یکی از بندهای این بخشنامه، بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد ریال به مدیران کل امور مالیاتی تفویض اختیار شده است.

همچنین 100 درصد بخشودگی جرایم موضوع مواد (51)، تبصره 1 ماده (54) مکرر، مواد (169)، (169 مکرر)، 197، 199 و 272 قانون مالیات‏های مستقیم و بندهای 1، 2، 3 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است.

مطابق بخشنامه مذکور، ضمانت اجرایی قانون در بخشودگی جرایم تاخیر در پرداخت مالیات، برای عملکرد سال 1400 و به بعد، افزایش یافته است.

همچنین براساس مفاد بخشنامه یادشده، تقسیط بدهی شرکت‏ها و موسسات دانش بنیان در سقف ماده (167) قانون مالیات‏های مستقیم نیز به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است.

تفویض اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم دیرپرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان و افزایش اختیارات بخشودگی ادارات کل امور مالیاتی در مورد پرداخت نقدی نسبت به موارد تقسیط بدهی از دیگر امتیازات این بخشنامه به شمار می آید.
منبع:intamedia

پیام بگذارید