به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه جریمه نخواهند شد

اخبار مالیاتی رهافام

این دفعه تعامل بهتر از قبل… رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خود با نمایندگان اتاق اصناف تهران عنوان کرد: مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه جریمه نخواهند شد. صدور دستور راه اندازی میز خدمت در محل اتحادیه ها و اصناف

دکتر سبحانیان در نشست خود با نمایندگان اتاق اصناف تهران با تاکید برنگاه تحولی سازمان امور مالیاتی در راستای تسهیل گری، بهبود محیط کسب وکار و تکریم مودیان عنوان کرد:

اصناف و کسبه ای که برای عملکرد سال1401مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم می باشند مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری خواهد شد. این دسته از صاحبان مشاغل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک برای سال مذکور معاف می باشند؛ لیکن در صورت تسلیم اظهارنامه، سازمان امور مالیاتی نسبت به رسیدگی اظهارنامه آنها برابر مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد کرد. آقای سبحانیان در ادامه افزود برای اولین بار صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده 100، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه 30 درصدی عدم تسلیم اظهارنامه نبوده و مالیات مقطوع آنها قطعی می گردد و سازمان امور مالیاتی بدون رسیدگی، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهد نمود.

در ادامه این نشست نمایندگان اتاق اصناف نیز ضمن تقدیر و تشکر از همکاری سازمان مالیاتی برای رفع موانع و تسهیل وظایف و تکالیف مودیان ابراز امیدواری کرد، این تعامل و همدلی سازمان با مودیان مالیاتی تداوم داشته باشد تا طرفین با درک شرایط متقابل بتوانند در رشد و شکوفایی کشور، بیش از پیش موثر باشند. همچنین نمایندگان اتاق اصناف ضمن ابراز علاقمندی در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی و برقراری میز خدمت سازمان امور مالیاتی کشور در محل اتحادیه ها و اصناف اعلام آمادگی کردند.

در پایان نیز دکتر سبحانیان با تقدیر و تشکر از همکاری بسیار خوب صاحبان مشاغل و اصناف تاکید کرد: در سال پیش رو تلاش خواهیم کرد به مشاغل رسمی و خرد فشاری وارد نشود و تمرکز سازمان بر فراریان مالیاتی خواهد بود. وی همچنین دستور راه اندازی میز خدمت سازمان امور مالیاتی در محل اتحادیه ها و اصناف با هماهنگی اتاق اصناف را صادر کرد.

پیام بگذارید