به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می باشد

اخبار مالیاتی موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم ،مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مود
ی محترم می باشد. لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت،کافی نت ها و سایر مراجع،انجام می گیرد،ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی،مودیان محترم از صحت اطلاعات وارده، اطمینان کامل کسب نمایند.

بدیهی است در این صورت،ادعای خطا با اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی،درمراجع مالیاتی ،مسموع نخواهد بود.

منبع:accpress.com

اخبار مالیاتی موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

پیام بگذارید