به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

مقالات رهافام

اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ اظهارنامه مالیاتی در واقع کارنامه مالی است که هر سال به صورت خود اظهاری مالیات و یا توسط خود سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد و بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، با هدف محاسبه مالیات خود، آن را به سازمان…
ادامه مطلب

انواع مالیات را بشناسیم

مالیات در مفهوم کلی به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم بندی می شود. مالیات های مستقیم در واقع مالیات هایی هستند که مستقیما و بدون واسطه از درآمد و دارایی اشخاص اخذ می شوند.  در حالی که مالیات های غیر مستقیم به طرز نامحسوس…
ادامه مطلب

مالیات چیست؟

مالیات سهمی از درآمد است که توسط یک نهاد دولتی – اعم از محلی، منطقه ای یا ملی – از افراد یا شرکت ها اخذ می شود. درآمدهای مالیاتی فعالیت‌های دولت، از جمله کارهای عمومی و خدمات مانند جاده‌ها و مدارس، یا برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و درمانی را،تأمین مالی…
ادامه مطلب