به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

مالیات دفاتر خدمات مسافرات هوایی جهانگردی زیارتی

چگونگی احتساب مالیات شرکتها و دفاتر خدمات مسافرات هوایی ، جهانگردی و زیارتی
نامه مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر احتساب و رسیدگی مالیاتی شرکتها و دفاتر خدمات مسافرات هوایی ، جهانگردی و زیارتی منتشرشد.

دراین مکاتبه به رعایت مفاد بخشنامه های ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ و ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ تاکید شده است.

پیام بگذارید