به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

فراخوان دهم قانون ارزش افزوده جدید

پیرو فراخوان اصلاحی مرحله دهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخشی از مودیان فراخوان نشده ، مرحله دهم با اعمال اصلاحات بدین شرح می باشد.

توضیح اینکه قسمت هایی که قرمزشده مربوط به تغییرات جدید هست.

پیام بگذارید