به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

بخشنامه تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها

براساس بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۳ بانک ها و موسسات اعتباری می توانند با مراجعه وراث بدون گواهی مالیاتی، نسبت به پرداخت سپرده های بانکی متوفیان سال ۱۳۹۵ و بعد، به وراث پس از کسر مالیات متعلقه اقدام و مالیات مکسوره را تا آخر ماه بعد به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

پیام بگذارید