به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

تکالیف مودیان غیرمشمول سامانه مودیان

تکالیف مودیان غیرمشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان
اطلاعیه شماره 19 سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با تکالیف مودیان غیرمشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان به شرح زیر است:

اطلاعیه شماره 19- تکالیف مودیان غیرمشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان

با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ 1402/10/01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نشده اند به استحضار می رساند؛ مودیان فوق الذکر، وفق ماده 4 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند.

پیام بگذارید