به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

الزامات محاسبه حقوق و مزایای کارمندان

الزامات مؤلفه های مؤثر در محاسبه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان
الزام به رعایت وحدت رویه اداری و استخدامی در تعیین مؤلفه های مؤثر در محاسبه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و تعاریف حقوق، حقوق ثابت، فوق العاده، فوق العاد های مستمر و مزایای مستمردربخشنامه سازمان اداری واستخدامی تشریح شد.

 

پیام بگذارید