به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

تاریخ تصویب الزام مودیان به صدور صورتحساب

تاریخ تصویب الزام مودیان به صدور صورتحساب و اجرای مقررات ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی دربخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.بموجب این دستورالعمل، بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ کان لم یکن شد.

پیام بگذارید