به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تا چه موقع می توان اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را اصلاح کرد؟
مکان ثبت اظهارنامه [مالیات بر ارزش افزوده] اصلاحی تنها قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل بعد وجود دارد .
امکان اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده فقط تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل بعد برای مودی میسر می باشد و پس از آن این امکان اصلاح وجود نخواهد داشت.

 

پیام بگذارید