به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

حق سنوات و لغو استفاده مرخصی بدون حقوق 

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخگویی به ابهامات دستگاه‌های اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدمی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱- بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان قرارداد کار معین “مشخص” به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر می‌‌باشد. لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک‌ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین “مشخص” جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی‌باشند.

بر همین اساس عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰ (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین “مشخص”) و بند (۴) ردیف (۲۶) فرم قرارداد کار معین “مشخص” (موضوع پیوست بخشنامه مزبور) حذف می‌شود.

۲- در بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ بعد از عبارت “پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور” عبارت “و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی” اضافه می‌شود.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

پیام بگذارید