به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188924740
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی تهیه کنندگی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص معافیت مالیاتی تهیه کنندگی موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه، بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص معافیت مالیاتی تهیه کنندگی موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ بنا به صراحت مذکور در جزء یاد شده که مقرر می دارد «معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (٢.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است»، بنابراین حکم مزبور صرفاً ناظر بر فعالیت های اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار صوتی یا صوتی تصویری بوده (بخشی از مصادیق احصا شده در قسمت (۲-۴) ردیف (۴) جدول فهرست مصادیق فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/93/149 مورخ 1393/12/25) و به سایر موارد تهیه کنندگی از جمله تهیه کنندگان فیلم های مستند، تلویزیونی یا سینمایی قابل تسری نمی باشد.
منبع:intamedia

پیام بگذارید