به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188924740
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام شرکت‏های کشتیرانی و پالایش نفت

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت نقل و انتقال سهام شرکت‏های کشتیرانی و پالایش نفت پیرامون موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است: به پیوست تصویب‏نامه شماره 114242/ت 61578هـ مورخ 1402/07/01 هیات محترم وزیران موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، برای اجرا ارسال می گردد.

شایان ذکر است در بند (6) این تصویب‏نامه قید شده است: نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‏نامه از مالیات نقل و انتقال معاف است. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری برعهده انتقال گیرنده می باشد.
منبع:intamedia

پیام بگذارید