به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

ابلاغ دستورالعمل مالیاتی پیرامون قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، دستورالعمل مالیاتی پیرامون مواد 4 و 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی را ابلاغ کرد
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: در اجرای ماده (4) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20 مبنی بر”سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت‌ها است” و همچنین ماده (5) قانون مزبور مبنی بر “به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصول مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا، و جمع ‌آوری، پردازش، بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.”

منبع:intamedia

پیام بگذارید