به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

جلسه شرکت آوا گستر اشکانیان

جلسه با شرکت آواگستر اشکانیان که در حوزه دخانیات فعالیت دارند. 
جلسه در خصوص اتفاقات دادرسی مالیاتی و موضوعات مالیاتی مربوط به این شرکت با حضور مدیر عامل محترم موسسه رهافام آقای محسن خداوردی و مدیر مالی محترم آقای پورحاجی و مدیریت محترم شرکت آواگستر برگزار گردید

پیام بگذارید