به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

تشریح نحوه تسلیم دفاترو اسناد مدارک در یک نگاه

تشریح نحوه تسلیم دفاترو اسناد مدارک در یک نگاه. ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م در خصوص نحوه تسلیم دفاترو اسناد مدارک تشریح شد.
منبع:accpress

پیام بگذارید