به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

سامانه پیش نویس مقررات مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، اقدام به طراحی و راه اندازی «سامانه پیش نویس مقررات» در تارنمای خود کرده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص فراهم نمودن امکان اجرای آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تصریح کرده است: در راستای اجرای مصوبه شماره 17976/ت 61134 هـ مورخ 1402/02/09 هیات محترم وزیران در خصوص مفاد ماده 3 آیین نامه مزبور و تبصره آن، این سازمان برای اجرای هرچه بهتر وظایف یادشده، اقدام به طراحی و راه اندازی «سامانه پیش نویس مقررات» در پورتال رسمی سازمان متبوع نموده است.

شایان ذکر است نشانی اینترنتی «سامانه پیش نویس مقررات» به آدرس https://www.intamedia.ir/draft-regulations جهت بهره مندی از نظرات و دیدگاه‏های صاحبنظران، فعالان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی و بطور کلی عموم مردم فراهم گردیده است.

منبع:intamidia

پیام بگذارید