به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

باید درخصوص معافیت مالیاتی شرکت های بزرگ چاره اندیشی شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معافیت های مالیاتی را یکی از چالش های نظام مالیاتی برشمرد وگفت: هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال برای شرکت های بزرگ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است، در حالیکه به موجب قانونی در سال ۱۴۰۱ شرکت های بزرگ و با گردش مالی نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ را حذف کرده، زیرا شرکتی که دهها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود.

وی اظهار داشت: در دنیا نیز بخش بزرگی از مالیات هر کشور توسط شرکتهای بزرگ پرداخت می شود، نظام مالیاتی مبتنی بر قوانین و نظام حقوقی است که می توان آن را اجرا کرد.

دکتر سبحانیان علت اصلی بی عدالتی که از سوی مودیان در خصوص پرداخت مالیات احساس می شود را نتیجه سنتی بودن نظام مالیاتی دانست و گفت: در این شرایط رفتن به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی بیش از گذشته اهمیت دارد که بزودی به این سمت حرکت خواهیم کرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نظام مالیات ستانی هوشمند به دنبال شفافیت تراکنش ها و گردش های مالیاتی بوده، لذا از ابزارها و روش های مختلف برای پرداخت مالیات بهره می گیرد، افزود: قانونگذار به سمت شفافیت جریان های مالی پیش رفته است، لذا باید حساب های فروش از حساب های دیگر افراد جدا شود.
منبع:intamedia

پیام بگذارید