به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

اصلاح حکم مالیاتی پیرامون هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی

اخبار مالیاتی موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اصلاح جزء 3 آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات ‏های مستقیم حکم مالیاتی پیرامون هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی بمنظور صادرات کالا و خدمات را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی سید محمد هادی سبحانیان سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است: پیرو بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (8) ماده 148 قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1380، به پیوست اصلاحیه حکم قسمت صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی مذکور که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

«3- هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا و خدماتی که مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نباشد.»
منبع:intamedia.ir

پیام بگذارید