به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

نشست هم اندیشی با اساتید و نخبگان دانشگاهی

اخبار مالیاتی موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

نشست هم اندیشی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از اساتید و صاحب نظران اقتصاد در سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این جلسه که جمعی از اساتید دانشگاه و نخبگان برجسته حضور داشتند، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر تداوم برگزاری جلسات هم اندیشی و آسیب شناسی با هدف ارتقاء توسعه عدالت و اثربخشی و تصمیم سازی در نظام مالیاتی تأکید کرد و به تشریح اجمالی گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی جدید نظام مالیاتی در دولت سیزدهم پرداخت.

دکتر سبحانیان در ادامه ضمن اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر چه از نظر تأمین درآمدهای دولت و چه از نظر تحول سیستم مالیات ستانی، تکالیف سنگینی بر عهده داشته است، گفت: برای تحقق اهداف سازمانی نیازمند تعامل عملیاتی و مستمر با جامعه نخبگانی هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر لزوم تغییر پارادایم نظام مالیاتی از مالیات ستانی سنتی به مالیات ستانی هوشمند، اظهار داشت : اراده و عزم تحول در نظام مالیاتی امروز بیش از هر زمانی در مجموعه حاکمیت و سازمان امور مالیاتی وجود دارد.

گفتنی است در این جلسه، اساتید و صاحبنظران حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود درباره موضوعاتی چون لزوم نهادینه شدن فرهنگ مالیات در جامعه، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پایه های جدید مالیاتی، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی پرداختند.
منبع:intamedia

پیام بگذارید