به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرامون حمایت از حقوق معلولان

اخبار مالیاتی رهافام

 

تهران- اینتا- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرامون حمایت از حقوق معلولان در مواد (24) و (25) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به احکام مالیاتی مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی

بیان داشت: طبق ماده (24) این قانون، صد در صد (۱۰۰%) هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی نگهداری و مراقبتی حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان بهزیستی کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

پاکدامن افزود: براساس ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان، پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور ارائه خواهد شد.

گفتنی است بخشنامه احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان، در تاریخ 1397/02/30 از سوی رئیس کل (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است و کماکان به قوت خود باقی است.

 

پیام بگذارید