به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

اظهارنامه مالیاتی،تسلیم اظهارنامه،خدمات اظهارنامه مالیاتی،خدمات مالیاتی حسابداری،موسسه مالیاتی،خدمات مالیاتی،موسسه حسابداری،خدمات مالیاتی،خدمات حسابداری مالیاتی،خدمات مشاوره مالیاتی،مشاوره مالیاتی

  • صفحه اصلی
  • مقالات رهافام
  • برچسب: اظهارنامه مالیاتی،تسلیم اظهارنامه،خدمات اظهارنامه مالیاتی،خدمات مالیاتی حسابداری،موسسه مالیاتی،خدمات مالیاتی،موسسه حسابداری،خدمات مالیاتی،خدمات حسابداری مالیاتی،خدمات مشاوره مالیاتی،مشاوره مالیاتی
اخبار مالیاتی موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می باشد

طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم ،مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مود ی محترم می باشد. لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت،کافی نت ها و سایر مراجع،انجام می گیرد،ضروری…
ادامه مطلب