به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

 بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

هزار و پانصد و پنجاه میلیارد تومان بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
اخبار اقتصادياخبار مجامع حرفه اي

هیئت وزیران بودجه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در تیر ماه ۱۴۰۳ را تصویب و ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه‌ای به امضای محمد مخبر، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۹ مبلغ هزار و پانصد و پنجاه میلیارد تومان (۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان) برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته است.


در این مصوبه تاکید شده است که وزارت کشور و شورای نگهبان مکلف هستند، گزارش عملکرد این مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

شماره ۴۵٣۴٢ /ت ۶۲۶۵۵ هـ

تاریخ ۱۴:۳/۳/۱۶

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۹ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد:

۱- به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه سال ۱۴۰۳، مبلغ پانزده هزار و پانصد میلیارد (۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- وزارت کشور و شورای نگهبان موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

پیام بگذارید