به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده

فهرست الحاقی مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور فهرست الحاقی مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور فهرست الحاقی مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

بنا بر این گزارش، فهرست مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت 59382 هـ مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/08/28، به شرح زیر می باشد:

برگزاری دوره های آموزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،
درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،
برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان.

پیام بگذارید