به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده


مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز تمدید شد
مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ تمدید شد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تسلیم می نمایند امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان برای آنها فراهم نمایند.

پیام بگذارید