به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

تولید بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای اولین بار

رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در یکی از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد با تولید اظهارنامه برآوری، یکی از راه‏های فرار مالیاتی بسته شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این رابطه نوشت: برای نخستین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.

این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی خورده است.

پیام بگذارید