به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

تکالیف مشاغل مشمول ارزش افزوده

اخبار مالیاتی موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

عالیت‌های اقتصادی که بر اساس فراخوان‌های دهگانه در لیست مشمولیت ارزش افزوده قرار دارند، موظف به انجام تکالیف زیر هستند:
✓ ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده

✓ صدور صورتحساب بر اساس قوانین نظام صنفی

نکته: بر اساس قانون ارزش افزوده و همچنین بند (ث) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورت حساب مذکور باید حاوی مشخصات طرفین معامله و مورد معامله متناسب با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان مالیاتی باشد. اگر مودی از ماشین‌های فروش استفاده می‌کند، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد.

✓ درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب صادره و دریافت آن از مشتری

✓ تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (۱۵ روز پس از پایان هر فصل)

✓ پرداخت مالیات و عوارض تعیین شده در مهلت مقرر (۱۵ روز پس از پایان هر فصل)

✓ ارسال گزارشات فصلی (۴۵ روز پس از پایان هر فصل)

✓ ثبت و نگهداری اسناد و مدارک تا مهلت تعیین شده (۱۰ سال)
منبع:accpress

پیام بگذارید