به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

لزوم ثبت و تکمیل اطلاعات اموال درسامانه سادا

اخبار مالیاتی موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

تکالیف دستگاه های اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی در ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیر منقول، انفال و اموال تملیکی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا)بموجب بخشنامه زیر یادآوری شد.
منبع:accpress

بخشنامه

پیام بگذارید