سلام ، به حسابدار کمک فام خوش آمدید.

موسسه حسابداری فناوران رها فام (حسابدار کمک)

021-45293

info@hesabdarkomak.com

مهلت ایفای تعهدات ارزی استفاده از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده

مهلت ایفای تعهدات ارزی استفاده از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده

نامه شماره ۲۳۵/۱۱۳۰۶ مورخ۱۴۰۰/۳/۱(مهلت ایفای تعهدات ارزی استفاده از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده)

مهلت ایفای تعهدات ارزی بمنظوراستفاده از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده توسط سازمان اممورمالیاتی اعلام شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.